Vindenergi

Vindenergi på havet

I Danmark er potentialet for at udnytte vindenergi meget stort pga. vores flade landskab og store kyststrækning.

Siden midten af 1970’erne har man så småt brugt vindmøller til at lave elektricitet. De første vindmøller var små og primitive. Nogle af dem var hjemmelavede og var ikke i stand til at producere særligt meget elektricitet.

Ved hjælp af den teknologiske udvikling er det i dag meget store og aerodynamiske vindmøller, som sættes op. En moderne vindmølle kan tappe en million joule energi ud af vinden pr. sekund. Det er lig med , at den yder en effekt på 1 megawatt (MW).

I Danmark dækker vindenergien omkring 20 % af vores samlede elforbrug.

I 2025 håber man på, at det tal er steget til 50 %. I forhold til vores samlede energiforbrug står vindmøllerne for 3 %.

Hav-vindmølleparker

I arbejdet med at flyttet forbruget mere og mere over på vedvarende energi sigtes der efter, at de gamle vindmøller vil blive erstattet med nye og effektive. På havet vil der blive lavet flere store vindmølleparker.

Det upraktiske ved at el, som er produceret via vindmøller er, at den skal forbruges i det øjeblik, den er produceret. Desuden er det ikke alle dage, at der er tilstrækkelig med vind til at få gang i vingerne. Så på trods af det store potentiale for vindenergi i Danmark, er det nødvendigt med supplerende energiressourser.

Der forskes også i at finde en metode, som kan lagre den vindmølle-producerede el, så den kan gemmes til senere brug.