Tidevandsenergi

Tidevandsenergi

Tidevandsenergi er en slags bølgeenergi, som bruger tidevandets kraft og omformer det til elektricitet. Tidevandsenergi er som den eneste vedvarende energiform ikke en afledning af solens energi, men opstår som en følge af månens påvirkning af jorden kombineret med jordens rotation.

Verdens største tidevandskraftværk blev bygget i 1966 i la Rance i det nordlige Frankrig, men generelt er tidevandsenergi stadigvæk meget på forsøgsstadiet.

Der er to måder, man kan udvinde tidevandsenergi på.

Den ene måde er ved at bygge en form for dæmning på tværs af en flodudmunding. I dæmningen kan der sidde vandturbiner eller være placeret tunneler, som vandet strømmer igennem, og som derefter driver turbiner. Bygning af en dæmning er dyr og påvirker miljøet omkring i forhold til fiskeri, sejllads, dyr, turisme mv. Nogle af i de samme ting, som ses i forbindelse med opførelse af vandkraftdæmninger.

Tidevandsenergi er forureningsfri. At etablere en tidevandsdæmning er dyrt, og der findes ikke mange egnede lokaliteter. Når først det er bygget, producerer det til gengæld næsten gratis el.

I Danmark har vi ved Vadehavet en tidevandshøjde på ca 1 meter, som det ikke er økonomisk realistisk at udnytte. Førend et tidevandsprojekt skal være realistisk taler man om, at der skal være en tidevandsforskel på mindst 7 meter, før et projekt kan betale sig.

Den anden måde er opsætning af tidevandsmøller på havbunden. Fordelen er, at de påvirker ikke miljøet i samme grad som dæmninger. De er billigere at bygge end dæmninger, og der er også flere mulige lokaliteter.

Fordelen ved tidevandsenergi er, at man ved, hvornår tidevandet kommer og går. Det giver mulighed for at planlægge, hvornår andre kraftværker skal overtage elproduktionen. Modsat specielt sol- og vindenergi, som er kendetegnet af ustabilitet, så er tidevandsenergi kendetegnet af stor regelmæssighed.

Omvendt sker produktionen af strøm kun, når vandet strømmer ind og ud. Der findes ikke mange steder i verden, som er egnede til etablerering af dæmninger. Alternativet med tidevandsmøller åbner op for lidt flere egnede lokaliteter.

De bedst egnede lokaliteter findes specielt ved Storbritanniens vestkyst, ved Murmansk, Frankrig, Canadas østkyst, Stillehavskysten ved Rusland, Japan, Korea og Kina samt Indiens vestkyst.