Vindenergi

Energi på havet

Havet rummer store muligheder for at udvinde energi – typisk i form af elektricitet. Og der har været forsket i disse muligheder i en del år efterhånden.

Det er dog ikke helt ligetil at udnytte energien i havet optimalt, så derfor arbejdes der med flere forskellige muligheder for at finde den bedste løsning til at udnytte havets enorme energiressourcer.

Der arbejdes bl.a. med disse områder:

Inden for disse overordnede områder arbejdes der med flere forskellige tekniske løsninger for at opnå den maksimale og mest optimale energiproduktion.

Her på energipaahavet.dk vil vi forsøge at give et indblik i nogle af de mest oplagte muligheder for produktion af energi på havet. Ligesom vi vil give et overblik over både fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Hvor det er relevant, vil vi henvise til mere dybdegående kilder for en yderligere beskrivelse af de forskellige emner.

Havenergi er interessant af flere grunde. Men først og fremmest, fordi havet i sig selv rummer enorme kræfter, som kan bruges til at udvinde store mængder energi. Energi vi til stadighed har brug for i større og større grad for at opretholde og udvikle vores moderne levevis.

Samtidig er det velkendt, at nogle af de traditionelle energikilder, som vi i dag benytter os af i stor stil, ikke vil vare for evigt, hvorfor det er nødvendigt at udforske mulige alternativer.

Senest har FN’s klimapanel i en ny redegørelse konkluderet, at den globale opvarmning kommer til at gå væsentlig stærkere end tidligere antaget, og at det vil få uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke gør noget drastisk ved CO2 udledningen.

Dette sætter endnu større fokus på behovet for at finde og udvikle nye metoder til produktion og udvinding af energi. Her vil havets enorme muligheder blive set på, som en naturlig supplement og evt. erstatning til flere af de metoder, vi anvender i dag.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/6 (5 votes cast)
Energi på havet, 6.0 out of 6 based on 5 ratings